Markaz Nizamuddin,

 • Tujuan da’wah berhasil jika iman dan amal ada peningkatan.
 • Seorang mu’min dalam kegiatan sehari-hari (seperti sholat), bergerak atau tidak merupakan amal.
 • Ghas (Jaulah) dibuat sebelum adzan seperti terjadi yang terjadi di Madinah zaman sahabat.
 • Peringatkan orang lain tentang adzab Allah untuk perbaikan diri sendiri.
 • Da’wah seperti seorang pedagang yang berusaha menawarkan dagangan sebaik mungkin untuk keuntungan diri sendiri.
 • Da’wah bukan pidato, harus disertai dengan amal.
 • “wa man ahsanu qoulammimmanda’a ilaLLah…” -> qoulan = agama.
 • Syetan menghalangi dengan mengatakan “kamu da’wah tapi tidak beramal”, maka kondisi orang tersebut tidak berda’wah dan tetap dalam keadaan tidak beramal.
 • “fadzakkir fainnadzdzikra tanfaulmu’miniin” adalah dalil pentingnya beramal secara ijtima’i.
 • Amal ijtima’i mencegah dari kelalaian, jika amal fardhu tanpa ijtima’i agama akan rusak.
 • Amal ijtima’i bukan sekedar hubungan antar mu’min, tetapi ini adalah perintah Allah.
 • Satu-satunya asbab kerusakan umat saat ini karena da’wah ditinggalkan, tidak yakin dengan amal agama sehingga akhirnya menjual agama.
 • Kisah-kisah sahabat bukan sekedar cerita lama, tetapi merupakan amalan-amalan yang bisa kita amalkan.
 • Hanya dengan da’wah ilaLLah untuk meningkatkan iman.
 • Da’wah ilaLLah untuk orang mu’min, bukan untuk orang musyrik -> “Yaa ayyuhalladzima aamanuu hal adullukum….”
 • Kalau da’wah kepada orang musyrik disebut da’wah ilal islam.
 • Dengan da’wah ilaLLah kita selalu membicarakan kebesaran-kebesaran Allah, pasti akan meningkatkan iman dan amal agama menuju kepada pemurnian tauhid.
 • Mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan da’wah (ijtima’i) untuk meningkatkan kualitas amal infirodi.
 • Amal infirodi tidak meningkatkan iman, tetapi untuk melengkapi amal, sabda RosuluLLah: “Jaddiduu iimaanakum…” -> kum menunjukkan amal ijtima’i.
 • Jika kita sampaikan kalimat “laa ilaaha illaLLah” syirik dalam hati kita akan keluar dengan sendirinya.
 • Yakin atas perkara-perkara yang ghoib “… alladziinaa yu’minuuna bilghoib…”.
 • Usaha da’wah atas iman akan memperoleh:

 

1. Istiqomah atas perintah-perintah Allah

   • Istiqomah setelah ada ujian dari Allah, tidak ada istiqomah jika tidak diuji.
   • Riya’ adalah syirik amal, condong kepada selain Allah.
   • Tidak ada karena aku, tetapi karena Allah yang kuasa.
   • Mu’jizat nabi, karomah wali adalah perbuatan Allah, diberikan kepada manusia karena kemulaiaan akhlaq dan taqwanya.
   • Manusia adalah muhtaj (membutuhkan Allah dalam segala keperluannya).
   • Allah tidak suka orang yang berdo’a tetapi belum buat amal.
   • Perbedaan do’a dan da’wah, doa -> mohon ke Allah, da’wah -> Allah yang akan memberi.
   • Tidak ada kalimat “kebetulan”, semua berlaku atas kudrat / perbuatan Allah.
   • Kiamat untuk semua orang (kiamat kubra) akan terjadi jika tidak ada lagi orang yang mengakui segala sesuatu adalah ciptaan Allah.
   • Janji Allah hanya ada dalam amal, tidak ada dalam asbab.
   • Jika masih percaya dengan asbab, amal akan sia-sia.
   • “Iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin” -> Berdoa dahulu baru bekerja.
   • Nafikan asbab dengan doa, baru kemudian kerjakan amal dengan hanya bergantung kepada Allah.
   • Orang yang lapar untuk Allah tidak akan dihisab pada hari kiamat.
   • Sahabat gembira dalam kemiskinannya, mereka sedih dengan kekayaannya.
   • Segala sesuatu bisa menjadi ujian melalui asbab.
   • orang musyrik / kafir gembira dengan asbab dan tenang dengannya.

2. Yakin dengan janji-janji Allah

   • Yakin dengan pertolongan (janji) Allah seperti pertolongan Allah dalam kisah-kisah nabi dan para sahabat.
   • Sahabat tidak percaya pada perkara-perkara dzahir, pertolongan Allah datang bukan karena mereka sahabat.
   • Sekarang adalah zaman penipuan dengan asbab, seolah-olah pertolongan Allah sudah tidak ada lagi.
   • Pertolongan Allah untuk umat akhir zaman 50 (lima puluh) kali dari sahabat, dan ganjarannya 70 (tujuh puluh) kali dari sahabat (muntakhab).
   • Kita cerita tentang nusroh Allah kepada para sahabat, tetapi kita tidak yakin nusroh Allah pada kita.  Nusroh Allah tidak berhenti.
   • Cerita sahabat untuk belajar yakin bukan sekedar sejarah, kita pelajari apa amalan mereka yang menyebabkan nusroh Allah datang.
   • Bembira saat bertemu dengan Allah dalam shalat.
   • Utamakan amalan daripada asbab.  Bukan meninggalkan asbab, tetapi jangan percaya asbab.
   • Contoh:   Jika mendengar adzan tingalkan segala urusan untuk Allah (surat al-Jumu’ah).  Sambut adzan dengan lisan dan perbuatan.
   • Contoh:   Shalat dua rakaat dahulu baru kemudian kerjakan asbab dengan dzikruLLah.
   • Amal taat pada ilmu, amal ma’mum pada ilmu.  Jika tidak kama asbab akan menjadi tuhan.
   • yahudi dan nasrani menjadikan asbab sebagai tuhan mereka.
   • GhoiruLLah tidak pantas disembah, jika alim ulama menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal ini akibat lebih percaya kepada asbab.
   • yahudi dan nasrani tahu hukum-hukum Allah tetapi lebih percaya pada asbab.
   • Ilmu adalah segala sesuatu yang menjadikan manusia taat kepada Allah, selain itu adalah arts (seni).

3. Ikhlas dalam amal

4. Yakin dengan ganjaran yang diberikan Allah

 • Tahapan kerja Maulana Ilyas:
  • Membayar gaji orang untuk buat da’wah tetapi tidak berhasil.
  • Membangun 250 madrasah, tetapi tidak berhasil.  Uang habis sehingga sekeluarga kelaparan.  Di madrasah “Kasyful ‘ulum” santri, ulama & keluarga sejak itu biasa lapar.  Putranya Maulana Yusuf  (anak tunggal) kelaparan, mengorek-orek tepung gandum untuk makan, Maulana Ilyas berdo’a (shalat hajat), doa diterima dan sejak saat itu yang datang ke masjid Banglawali tidak pernah lapar.
  • Mengajak manusia untuk berkorban dengan harta dan diri di jalan Allah berhasil.
 • Maulana Yusuf tiap hari bayan subuh 3 jam denga berdiri hingga akhir hayat.  meninggal usia 48 tahun di jalan Allah sesuai dengan doanya.  Beliau biasa bekerja keras di da’wah ini, tidak tidur lebih dari 4 – 5 jam perhari.
 • (Tambahan dari pentarjim) -> Pikir akhirat seperti membawa mobil, lihat ke depan (akhirat) konsentrasi penuh untuk mencapai tujuan, sekali-kali lihat ke kaca spion (dunia) untuk keseimbangan hidup.

 

Copyright © Juni 2010, Allah Kuasa Makhluk Tak Kuasa

Iklan